Affärsskolan


Affärsskolan

Affärsskolan

Affärsskolan – Idag är behovet av effektiv och skicklig förhandlingsteknik större än det någonsin varit tidigare. Dagens kunder och affärspartners är mer utbildade, mer kunniga och har mer information lättillgängligt. Konkurrensen har även ökat på grund av att det idag finns fler anbud och leverantörer att välja mellan. För att vara konkurrenskraftig behöver därför du som förhandlar i komplexa förhandlingssituationer ha en bred kombination av att kunna:

  • Skapa goda relationer även i konfliktsituationer
  • Vara lyhörd och utforska både fakta och känslor som påverkar situationen
  • Ha ett gott självförtroende och god människokännedom
  • Vara väl förberedd och förmåga att föra dialogen metodiskt
  • Förmåga att se många perspektiv och hitta kreativa lösningar vid låsta positioner
  • Vara en skicklig kommunikatör genom frågor och att själv uttrycka dig övertygande

Oavsett om du arbetar med någon form av transaktioner som utbyte av tjänster, försäljning, inköp, chef för ett ansvarsområde eller resursallokering så behöver du nå överenskommelser med olika intressenter både inom och utanför din organisation. De som har rätt verktyg, tekniker och äger de attityder och färdigheter som krävs hos en god förhandlare har goda möjligheter att nå överenskommelser som kan leda till bättre villkor, lägre kostnader, ökad försäljning och på sista raden bättre marginaler.

e-Affärsskolan ger dig rekommendationer på läsning som gör att du får en förståelse för vad du kan göra för att bli en bättre förhandlare. I nästa steg kommer du att få besvara ett antal frågor som kan ge dig perspektiv och fördelar inför kommande förhandlingssituationer. Investera några timmar i läsning och göra sammanfattade svar på frågorna, och du kommer genast upptäcka att du lättare når överenskommelser som leder till bättre marginaler.

 


Titlar som relaterar till ämnet: Affärsskolan

Konsten Att Sälja Vad Som Helst Till Vem Som Helst

Sälj! Konsten Att Sälja Vad Som Helst Till Vem Som Helst

412. Fredrik Eklund

Priceless - The Hidden Psychology Of Value

Priceless – The Hidden Psychology Of Value

388. William Poundstone

Marketing Moves

Marketing Moves

157. Philip Kotler

Google Koden

Google Koden

316. Andreas Ekström