Hur Blir Man Rik


Hur Blir Man Rik – Framgångsreceptets sju ingredienser

Mönsterföretagens framgångar var inte tur. Ledarnas erfarenhet, intuition eller förståelse för vad framgång kräver fick dem att medvetet och skickligt bruka följande sju ingredienser

Hur Blir Man Rik – Ett revolutionerande erbjudande

Erbjudandet utgör basen för varje företag. Det är den avgörande fördel som kunden har av att göra affärer med företaget.

Varje mönsterföretag presenterade ett övertygande erbjudande. Alla hade startats för att ge kunderna en ny och unik uppsättning fördelar.

De hundra som hade det högsta marknadsvärdet gav inte bara starka erbjudanden. De gav revolutionerande erbjudanden – idéer som gick mycket längre än till att förbättra befintliga produkter.

Hur Blir Man Rik – Tre typer av erbjudanden

Utifrån sina erbjudanden kan mönsterföretagen delas in i tre kategorier.
> Världsförnyarna, företag som förändrar vårt sätt att arbeta eller leva, antingen genom att skapa en helt ny marknad eller genom att fylla en lucka i en befintlig. Cisco, eBay och Yahoo! är tre exempel.

> Nischskaparna, företag som finner och mutar in en nisch genom att definiera om marknaden eller finna ett otillfredsställt behov. Google och Starbucks är exempel på nischskapare.

Kategoridödarna, företag som optimerar en marknadsidé och slår ut konkurrenterna, vanligen genom att ha låga priser och samtidigt hålla uppe nivån på kvalitet och service. Bland dem finns flera stora detajhandelskedjor.

Av de hundra mönsterföretagen med högst marknadsvärde var 57 världsförnyare, 33 nischskapare och 10 kategoridödare. Ett företag behöver alltså inte vara världsförnyare för att nå exponentiell tillväxt. Stark tillväxt kan nås även på befintliga marknader.

Errbjudanden som inte bara innehåller funktionella fördelar (Vad får jag?) utan också har känslomässiga fördelar (Vad känner jag för produkten?) ökar efterfrågan, förbättrar marginalerna och gör det svårare för nya konkurrenter att etablera sig på marknaden.

Hur Blir Man Rik – Ett snabbväxande marknadssegment

En branschfördelning av mönsterföretag visar att den största gruppen utgörs av specialvarudetaljister. Därefter kommer försäkringsbolag. Medan däremot telekombranschen, trots all uppmärksamhet som den fått under det senaste decenniet, har skapat betydligt färre mönsterföretag än man skulle ha väntat sig.

Hur kommer det sig att så många mönsterföretag kommer från oväntat håll?

Under det senaste årtiondet har antalet nationellt spridda detaljhandelskedjor vuxit starkt i USA. Där finns företag som säljer allt från bildelar till kontorsmaterial till köksutrustning. Till stor del hänger det ihop med datoriseringen och satellitkommunikationen som bland annat gör det möjligt att styra lagren i realtid.

De mest framgångsrika av dessa företag är antingen nischskapare eller kategoridödare, de sex mest framgångsrika är samtliga kategoridödare. Marknaden må vara mogen, men de har funnit ett snabbväxande segment.


Titlar som relaterar till ämnet: Hur Blir Man Rik

Thin On Top

Thin On Top

191. Bob Garratt

Våga Leda Modigare

Våga Leda Modigare

350. Malin Trossing

Lusten Som Drivkraft

Lusten Som Drivkraft

975. Mikael Mattsson

Tales From The Top

Tales From The Top

225. Alexander Graham