Kurs marknadsföring


Kurs marknadsföring

Kurs marknadsföring – Nio trender som förändrar världen

Världen knyts allt tätare samman

Vi reser och vi kommunicerar enklare, snabbare och billigare än någonsin förr. Vi kan köpa varor från i stort sett hela världen.

Räkna med att världen krymper än mer. Det som sker på en plats, positivt eller negativt, förnims snart på en annan. Idéer sprids med blixtens fart. Finner du en möjlighet, ta tillvara den snabbt, med nästa plan landar en konkurrent.

Möjligheterna är enorma för dem som erbjuder system och produkter som binder samman människor. Och allt fler tar arbetet med sig dit de vill (tyvärr ofta också dit de inte vill).

Kurs marknadsföring – Kulturerna flätas samman

Miljoner människor lever utanför sitt hemland, tillfälligt eller för gott, frivilligt eller som flyktingar. De blir snabbt fler. Många av dem behåller och sprider sin kultur. Också den växande turismen ökar den kulturella korsbefruktningen.

Resandet och penningströmmarna över gränserna kommer att öka. Människor kommer att behöva hjälp att flytta och övervinna kulturchocker. Det uppstår mikromarknader för utländska vardagsprodukter.

Kurs marknadsföring – Storstäderna blir fler och större

Befolkningstillväxten och storstädernas dragningskraft skapar allt fler jättestäder. År 2015 väntas Tokyo, Bombay, Lagos och São Paolo ha mer än 20 miljoner invånare. Störst i EU (om Turkiet blir medlem) är då Istanbul med drygt tolv miljoner; det ger tjugondeplatsen på listan.

Tredje världens länder kommer att hysa de flesta megapolerna och de behöver hjälp att bygga sin infrastruktur. Det ger möjligheter.

Många av storstädernas invånare återvänder till sin hembygd när de pensioneras.

Kurs marknadsföring – Ditt hem blir din borg

Välkommen till Paranoia. De allt fler miljonärerna och multimiljonärerna räknar inte med att polisen kan skydda dem. Så de omger sig med larm, staket och vakter och kör skottsäkra bilar. I USA ingår larm som standardutrustning i vart tredje nybyggt hus.

Det blir gott om pengar att tjäna på lås, säkerhetssystem, självförsvarskurser och annat som skyddar personer och egendom.

Kurs marknadsföring – Löntagarna blir kapitalister

Löntagarna äger en allt större del av företagen, direkt eller indirekt, via aktiefonder och pensionsfonder. Adam Smith och Karl Marx tycks ha slagit sina påsar ihop.

Att äga det företag man arbetar för skapar drivkraft och stolthet och får den anställde att känna större trygghet. Ett allt vanligare sätt att locka och behålla goda medarbetare blir att erbjuda anställda aktier i företaget.

Kurs marknadsföring – Den offentliga sektorn bara sväller

Att trimma offentliga utgifter är svårare än att öka dem. Vem som regerar har marginell betydelse, räkna med att den offentliga sektorn växer, relativt och i absoluta tal.

Stora företag ser den redan som en marknad. Men många små inser inte att en statlig eller kommunal kund kan göra dem stora, särskilt nu när många offentliga verksamheter privatiseras.

Kurs marknadsföring – Nationerna styckas upp

Världen får fler självständiga nationer. Allt färre länder mobiliserar den kraft som krävs för att hålla ihop ett land där en del av befolkningen kräver självstyre. Nationer faller sönder. Nya uppstår. Gränserna blir fler.

Det hotar frihandeln. Frihandelszoner, som EU eller NAFTA, är en lösning, men den missgynnar länder som geografiskt ligger i utkanten, till exempel Chile eller Nya Zeeland.

Småkrigen kan väntas bli fler. Det gör resorna till många länder farligare och osäkrare.

Skicklighet i att hantera internationella relationer blir en eftertraktad tillgång.

Kurs marknadsföring – Företagen blir stater

En fjärdedel av världsekonomin kontrolleras nu av 200 multinationella företag. GMs omsättning är större än Norges nationalprodukt, Fords större än Saudiarabiens. Av världens 100 största ekonomier är 51 företag, resten länder.

Ett stort multinationellt företag är inte en kund. Det är en hel marknad, med egna krav, egna bestämmelser och ett eget språk. Säljer ni till sådana företag, organisera er därefter, inte efter geografiska marknader. Lär er deras olika språk. Och välj sida; säljer ni till Coca-Cola, räkna med att ni inte får sälja till Pepsi.

Kurs marknadsföring – Babels torn restaureras

Engelskan må vara världens officiella andraspråk, men kan vi vänta att den blir allt fleras förstaspråk? Troligen inte. Snarare får vi fler aktiva språk. Bakom det ligger språkaktivister och motståndare till språklig diskriminering. Många kommer att tala ett lokalt språk och engelska, medan övriga andraspråk tappar mark.

Språkskolor, översättningsbyråer och flerspråkiga marknadsförare får goda tider.


Titlar som relaterar till ämnet: Kurs marknadsföring

Breakthrough Business Negotiation

Breakthrough Business Negotiation

168. Michael Watkins

Mass Customization

Mass Customization

15. Joseph Pine

Celebrity Sells

Celebrity Sells

215. Hamish Pringle

Socialt Företagande

Socialt Företagande

334. Muhammad Yunus