Personlig utveckling


Personlig utveckling

Personlig utveckling – Gör klart för dig vad du står för

Bakom det du gör och anser ligger dina värderingar. De kan vara medvetna eller omedvetna. De flesta har vi övertagit från andra, men vi ser dem som våra egna.

En del värderingar håller vi fast vid utan att medvetet pröva dem. Det kan leda till att vi har motstridiga värderingar och hamnar i konflikt med oss själva. En chef kan ha och uttrycka tilllit till sina medarbetare men ändå vara ovillig att delegera viktiga arbetsuppgifter till dem. Princip och praktik stämmer inte överens.

Vi hanterar en sådan konflikt genom att rationalisera (»Just i det här fallet måste jag…«), anpassa beteendet till värderingen (delegera) eller ändra värderingen (»Jag litar inte alltid på mina medarbetare.«).

För att slippa onödiga, inre och yttre konflikter och bli en tydlig ledare, blottlägg dina värderingar. Diskutera dem öppet med andra. Ta reda på om det du gör speglar dina värderingar.

Välj medvetet dina värderingar så att du blir stolt och nöjd över valet och handlar därefter.

Du kan aldrig grunda beslut enbart på fakta. Luckorna måste fyllas ut med dina kunskaper och erfarenheter och dina värderingar av situationen. Det är ännu en anledning till att du bör vara medveten om dina värderingar.

Som chef är du också ett föredöme. Du har troligen fått jobbet bland annat därför att dina värderingar stämmer med företagets. Dina handlingar kommer att påverka dina medarbetares värderingar och företagskulturen.

Personlig utveckling – Du behöver ha balans i tillvaron

Stress kan utlösas av yttre anledningar eller av farhågor och fantasier. Blir den långvarig sliter den på oss och bränner i värsta fall ut oss.

Vad som stressar oss är individuellt. Några vanliga orsaker till skadlig stress är för mycket eller för lite att göra, brist på återkoppling, otydlig ledning, ständiga omorganisationer, oregelbundna arbetstider, konflikter och osäkerhet om den egna rollen. Till det kommer att vi kan känna stress av att inte har tillräckligt med tid för familj, vänner, fritidsintressen eller vila.

Varningssignaler kan vara huvudvärk, ont i magen, muskelspänningar, värk, ängslan, oro, glömska och svårigheter att fatta beslut eller koncentrera sig. Sådana symptom kan bero på stress. Du känner att du inte kan möta de krav som du själv och omgivningen ställer på dig.

Då är det dags att skapa en bättre balans i tillvaron.

Skyll inte på tidbrist. Det handlar om att använda tiden rätt.

Uppskatta hur mycket tid du lägger ner per vecka på

> arbetet (inklusive att tänka på jobbet hemma)

 • >  din familj och dina vänner
 • >  dig själv och dina intressen
 • >  sömn.Många ägnar för lite tid åt familj och vänner, åt sig själva och åt att sova i stället för personlig utveckling. I längden sliter det på hälsan, relationerna och livsglädjen. En chef som försummar familjen och sig själv genom att ständigt jobba över riskerar dessutom att sätta en norm för sina medarbetare, med negativa återverkningar för dem.Fråga dig själv:
  > Vad är det som jag gör och som jag vill göra? > Vad är det som jag gör och som jag inte vill göra? (Varför? Vad kan och vill jag göra åt det?) > Vad är det som jag inte gör och som jag skulle vilja göra?
  > Vad är det som jag inte gör och heller inte vill göra?Svaren kan visa att du gör saker som du inte vill eller behöver göra. Och du kan inse att det finns saker som du borde börja göra, idéer och önskningar som varit dolda av alla »måsten«. Hur stämmer det du gör och inte gör, vill och inte vill, med dina grundvärderingar och dina livsmål? Du har alltid ett val.Ett annat sätt att minska stressen är att skilja på det som är bråttom och det som är viktigt. Allt är inte viktigt och bråttom, om du granskar dina uppgifter objektivt. En del saker är viktiga men inte så bråttom, planera för när du ska ta hand om dem. Andra är bråttom men inte särskilt viktiga, då kan du välja och vraka utifrån vad som är stimulerande eller främjar goda relationer. Uppgifter som varken är viktiga eller bråttom kan du nöja dig med att bevaka, de kan med tiden bli viktiga.

  Sätt stopp för tidstjuvar som onödiga eller för långa möten, oordning som gör att du får leta efter det du söker, datorkrångel eller störande avbrott i form av telefonsamtal eller oanmälda besökare. Skapa en policy för e-post och möten så att du inte slösar tid på oväsentligheter.

  Lämna luckor när du planerar din tid. Räkna med att varje aktivitet har en ställtid och ge utrymme för oförutsedda händelser.

  Avsätt tid för att reflektera, tänka långsiktigt, dra upp strategier och skaffa dig perspektiv.

  Lär dig säga nej. Du behöver inte lösa alla problem bara för att du är chef. Delegera och coacha dina medarbetare så att du får tid för egna arbetsuppgifter.

  Motionera regelbundet. Tänk på vad du äter. Unna dig att göra saker bara för din egen skull.

  Läs mer om personlig utveckling


Titlar som relaterar till ämnet: Personlig utveckling

The Power Of Nice

The Power Of Nice

411. Ronald M Shapiro

Inner Leadership

Inner Leadership

120. Simon Smith

Tänk Som Ett Freak

Att Tänka Som Ett Freak

397. Steven D. Levitt & Stephan J. Dubner

Authentic How To Make A Living By Being Yourself

Authentic How To Make A Living By Being Yourself

188. Neil Crofts