Böcker om personligt ledarskap


I Kontentans bibliotek hittar du många böcker om personligt ledarskap. Personligt ledarskap är inte en titel som till exempel att vara chef utan definieras i hur vi beter oss i den grupp där vi befinner oss. En del personer i chefsroller är bra personliga ledare, tyvärr är många däremot dåliga pedagoger och ibland auktoritära. Bland våra titlar är det lätt att få hjälp och utvecklas till ett bra personlig ledarskap. Att leda innebär att gå framför och få människor att vilja följa efter. Att leda är att upplysa och ändra människors beteende. En bra ledare har också förmågan att utse tillfälliga ledare vid situationer där andra har bättre spetskompetens inom ett visst område. Att bli en personlig ledare kan jämställas med att bli en högpresterande


Titlar som relaterar till ämnet: Böcker om personligt ledarskap

Ditt Professionella Rykte

Ditt Professionella Rykte

955. Karin Sandin, Per Frykman

Karriär - Konsten Att Hitta Ett Arbete Man Trivs Med

Karriär – Konsten Att Hitta Ett Arbete Man Trivs Med

986. Jörgen Kihlgren

HR_Omgiven av idioter_2016_nyCMYK

Omgiven av idioter

437. Thomas Erikson

NLP På Jobbet

NLP På Jobbet

132. Sue Knight