Böcker om personligt ledarskap


I Kontentans bibliotek hittar du många böcker om personligt ledarskap. Personligt ledarskap är inte en titel som till exempel att vara chef utan definieras i hur vi beter oss i den grupp där vi befinner oss. En del personer i chefsroller är bra personliga ledare, tyvärr är många däremot dåliga pedagoger och ibland auktoritära. Bland våra titlar är det lätt att få hjälp och utvecklas till ett bra personlig ledarskap. Att leda innebär att gå framför och få människor att vilja följa efter. Att leda är att upplysa och ändra människors beteende. En bra ledare har också förmågan att utse tillfälliga ledare vid situationer där andra har bättre spetskompetens inom ett visst område. Att bli en personlig ledare kan jämställas med att bli en högpresterande


Titlar som relaterar till ämnet: Böcker om personligt ledarskap

Mindset

Mindset

237. Carol Dweck

Lev Ditt Liv Med Mod Och Passion

Lev Ditt Liv Med Mod Och Passion

277. Göran Adlén

Medvetande Lyssnande (Föreläsning)

Medvetet Lyssnande (Föreläsning)

946. Peter Höckert

When Cultures Collide

When Cultures Collide

145. Richard D. Lewis