Utbildning marknadsföring


Utbildning marknadsföring

Vill du köpa flygbiljetter billigt går du bara in på www.priceline.com. Du kan köpa mediautrymme till lågt pris på www.narrowline.com och du kan köpa i stort sett allt ett hushåll behöver på Netmarket.

Utbildning marknadsföring

Det nya sättet att handla drabbar även mellanleden, serviceföretag som grossister och detaljister. Tillverkarna har börjat hoppa över dem och vända sig direkt till slutköparen. Dell och Southwest Airlines är ett par exempel.

Dessutom automatiseras nu allt fler tjänster, precis som en gång tillverkningen av produkter. Även specialisten kan finna sina tjänster säljas som en produkt. Hjälp att deklarera till exempel finns nu att få som dataprogram. Serviceekonomin har nått nerförsbacken. Vi går in i upplevelsernas era.

Utbildning marknadsföring – Lönsamt sälja upplevelser

Ett företag erbjuder upplevelser när det avsiktligt använder varor och tjänster för att engagera sina kunder – Disney kallar dem gäster – i något som de sätter värde på att göra. Engagemanget kan vara känslomässigt, fysiskt, intellektuellt eller andligt.

Upplevelsen är personlig. Det gör produkten unik för varje köpare och varje tillfälle.

Själva upplevelsen varar bara tills den är över, men också minnet av den har ett värde. Ett besök på Disney World kan ge familjen något att prata om i månader.

Företag som erbjuder upplevelser belönas rikligt, med konsumentens hjärta och pengar. Statistik från USA visar att de får ut högre priser och att de ökar sin produktion och sysselsättning snabbare än andra företag.

Utbildning marknadsföring – Alla kan erbjuda upplevelser

Vad gör då företaget som tillverkar bilar, kylskåp eller processkemikalier? Det kan väl inte plötsligt sälja upplevelser i stället.

Nej, men det kan förstärka kundernas upplevelse när de använder produkten, och göra den mer minnesvärd. Det går att göra, även med till synes enkla produkter.

I USA är baseball en stor sport. Stort intresse fokuseras kring hur hårt kastaren kastar. Bollens hastighet kan mätas med radar, men den apparat som krävs har bara de stora klubbarna råd med. Rawlings, den ledande bolltillverkaren, tog fasta på det och lanserade en boll med ett inbyggt mikrochips och en digital display som efter varje kast visar hur snabbt bollen har gått. Det gjorde det roligare att träna eller att bara kasta en boll till varandra. Alla har råd att mäta hastigheten. Framför allt stimulerar bollen det sociala utbytet när man kastar till varandra; kastaren är beroende av mottagaren för att få veta hur fort bollen har gått.

Du kan också förstärka de sinnesintryck produkten ger när man använder den. Biltillverkarna är noga med att få rätt karaktär på motorljudet och på ljudet när bildörrarna slås igen. En tillverkare av märkpennor har försett varje färg med en egen, passande lukt.

Det finns många andra sätt att ge kunden, som köpare, användare eller ägare, en stark upplevelse.
• Du kan skapa en märkesbild som betonar upplevelsen. Nike gör det och får köpare att betala uppåt tusenlappen för tvåhundrakronorsskor. Coca-Cola och Pepsi tävlar i att övertyga konsumenterna om vilken dryck som ger den starkaste drickupplevelsen. Biltillverkarna talar om att vi får uppleva körglädje, bekvämlighet, trygghet etc; en talar till och med om »Total Ownership Experience«. Det allra bästa exemplet är kanske Harley- Davidson som verkligen sätter motorcykelupplevelsen i fokus. Vilket annat företags kunder låter tatuera sig med logon?

• Du behöver inte sälja själva upplevelsen för att tjäna pengar på den. En viktig produktkategori i upplevelseekonomin är souvenirer. Någon måste ju tillverka alla t-tröjor, kepsar, leksaker, muggar och pennor som folk köper för att förlänga minnet av en upplevelse. En spännande utmaning är att komma med något nytt.

• Genom att begränsa tillgången på en produkt, kan du göra det till en upplevelse att äga den. Ett exklusivt plagg säljs kanske i bara ett exemplar per ort. Vissa produkter skulle kunna ges ut i en numrerad upplaga och därmed säljas till ett betydligt högre pris.

Ett annat sätt att göra produkten exklusiv – och göra det till en upplevelse att få tillgång till den – är att starta en klubb. Inte en sådan som säljer böcker eller skivor genom att locka in nya medlemmar med tre för 19:50, utan en exklusiv klubb vars medlemmar betalar för att få tillgång till produkten, information, expertråd och utbyte av erfarenheter.

Utbildning marknadsföring – Kvaliteten viktig

Också upplevelser faller under lagen om tillgång och efterfrågan. Det går inte att ta ut överpriser. Och det går inte att låta upplevelsernas kvalitet försämras eller vara ojämn. Planet Hollywood har förlorat omsättning därför att man inte har förmått förnya upplevelsen, de som kommer tillbaka får inget nytt. Disney World har haft liknande problem, men övervunnit dem.

Många företag som börjar sälja upplevelser kommer inte att klara sig. Det är till exempel svårt att se hur alla temarestauranger ska kunna överleva.

Det är bara naturligt i en ny ekonomi. I Michigan fanns en gång fler än hundra biltillverkare och över fyrtio tillverkare av frukostflingor. I dag återstår de tre stora i Detroit och Kellogg.

I varje ny ekonomi uppstår en mängd företag som uppfinner och utvecklar nya produkter. En del lyckas, andra inte. Allra minst chans att lyckas har de företag som håller sig kvar i den gamla ekonomin, i produkternas och tjänsternas krympande värld, de som inte ger sina kunder en upplevelse.


Titlar som relaterar till ämnet: Utbildning marknadsföring

Marknadsretorik

Marknadsretorik

3. Stefan Hedlund

Google Koden

Google Koden

316. Andreas Ekström

Celebrity Sells

Celebrity Sells

215. Hamish Pringle

Event Marketing

Event Marketing

70. Mattias Behrer