Anders Parment


Anders Parment jobbar med Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, både som lärare och forskare. Forskningen handlar bland annat om olika konsumenters beteende samt skillnader mellan generationer i förhållande till köpvanor, olika varumärke och arbetsmarknad.

 

Läs mer om Anders Parment


Titlar av Anders Parment

Marknadsför Till 55 Plus

Marknadsför Till 55 Plus

301. Anders Parment

Employer Branding

Employer Branding

367. Anna Dyhre och Anders Parment