Barbro Fällman


Barbro Fällman

Betydelsen och kraften i ordet är en konst som med rätt tillämpning och användning ger makt. Att föra samtal med kunder på ett retoriskt korrekt sätt och att använda retoriken ger framgång. Barbro Fällman ger i denna föreläsning en lektion i retorikens användande.

Läs mer om författaren Barbro Fällman


Titlar av Barbro Fällman

Retorik För Ledare (Föreläsning)

Retorik För Ledare (Föreläsning)

905. Barbro Fällman