Bo Rex


Bo Rex

Bo Rex är född 1940 och har 25 års industrierfarenhet från chefsbefattningar som spänner över kvalitetssäkring, ekonomistyrning, marknadsföring och företagsledning och därefter 20 års erfarenhet av management consulting. Idag visar Bo hur företag kan dra nytta av medarbetarnas kreativitet och skapa en kultur som attraherar de bästa talangerna.

Läs mer om föreläsaren Bo Rex


Titlar av Bo Rex

Management I En Komplex Värld

Management I En Komplex Värld (föreläsning)

944. Bo Rex

Management i en komplex värld

Management i en komplex värld

344. Bo Rex