Bosse Angelöw


Bosse Angelöw

Bosse Angelöw

Bosse Angelöw är docent och socialpsykolog, med över 25 års erfarenheter av forskning, utveckling, utbildningsverksamhet och olika typer av konsultinsatser. Bosse leder forsknings- och utbildningsinstitutet Nova Futura. Han har forskat inom många olika områden. Bosse har anlitats som föreläsare och rådgivare av flera hundra olika arbetsplatser. Han har genomfört många olika typer av utbildningar som handlar om stresshantering, hälsofrämjande insatser, arbetsglädje, hur man skapar friskare arbetsplatser osv. Bosse har skrivit en rad olika böcker, artiklar och rapporter.

Läs mer om författaren Bosse Angelöw


Titlar av Bosse Angelöw