Catharina Lind


Catharina Lind är en uppskattad författare, lärare, talare och erkänd expert inom inköp. Hon är grundare av InköpsForum Affärsutveckling AB och har mångårig erfarenhet av inköp inom de flesta branscher, även internationellt. Catharina tillhör den nya generationen av företagsstrateger och står för en innovativ syn på inköp där kundnytta och marknadsstrategier styr synen på leverantörsstrukturen, vilket genererar betydligt bättre lönsamhet i företaget. Catharina arbetar även med utveckling av metoder och verktyg för att effektivisera inköpsorganisationer. Det har resulterat i en serie unika analysverktyg, som bland annat används av Husqvarna koncernen.


Titlar av Catharina Lind

Vägen till strategiskt inköp

Vägen till strategiskt inköp

330. Catharina Lind

Strategiskt Inköp Föreläsning

Strategiskt Inköp Föreläsning

937. Catharina Lind