Georg Frick


Georg Frick

Georg Frick

Georg Frick är verksam som arbetsgivarkonsult, rådgivare och författare. Jag är delägare i Long & Partners AB. Jag är arbetsrättsspecialist och har en bakgrund som förhandlare, rådgivare och utbildare inom både privat och offentlig sektor. Jag är anlitad av statliga myndigheter, kommuner, landsting, kommunala bolag och privata företag i hela Sverige. Min metodik syftar till att ge praktisk kunskap som går att använda omgående.
Att vara chef innebär att vara arbetsgivare och utöva ett ledarskap baserat på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det som präglar en bra chef och arbetsgivare är beslutskraft, att vara bestämd, ställa tydliga och ibland tuffa krav, sätta klara gränser och våga säga nej. Detta är viktiga chefsegenskaper för att skapa en effektiv verksamhet och bra personalpolitik där alla medarbetare är delaktiga och medvetna om verksamhetens uppdrag och mål.

Läs mer om Georg Frick


Titlar av Georg Frick

Att hantera misskötsel

Att hantera misskötsel

2. Georg Frick

Misskötsel

Misskötsel

953. Georg Frick

Kränkning diskriminering eller bara skitprat

Kränkning diskriminering eller bara skitprat

413. Georg Frick och Sofia Norberg

Effektivare Medarbetarsamtal

Effektivare Medarbetarsamtal

958. Georg Frick, Sofia Nordberg