Georg Frick


Georg Frick

Georg Frick

Georg Frick är verksam som arbetsgivarkonsult, rådgivare och författare. Jag är delägare i Long & Partners AB. Jag är arbetsrättsspecialist och har en bakgrund som förhandlare, rådgivare och utbildare inom både privat och offentlig sektor. Jag är anlitad av statliga myndigheter, kommuner, landsting, kommunala bolag och privata företag i hela Sverige. Min metodik syftar till att ge praktisk kunskap som går att använda omgående.
Att vara chef innebär att vara arbetsgivare och utöva ett ledarskap baserat på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det som präglar en bra chef och arbetsgivare är beslutskraft, att vara bestämd, ställa tydliga och ibland tuffa krav, sätta klara gränser och våga säga nej. Detta är viktiga chefsegenskaper för att skapa en effektiv verksamhet och bra personalpolitik där alla medarbetare är delaktiga och medvetna om verksamhetens uppdrag och mål.

Läs mer om Georg Frick


Titlar av Georg Frick

Lönesamtal

Lönesamtal

348. Georg Frick

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

363. Georg Frick och Sofia Norberg

Misskötsel

Misskötsel

953. Georg Frick

Att hantera misskötsel

Att hantera misskötsel

2. Georg Frick