Gerd Mårtensson


Gerd Mårtensson

Gerd Mårtensson

Gerd Mårtensson – Vid den forskning som Gerd genomförde, tillsammans med Arbetarskyddsnämnden och Sahlgrenska Sjukhuset, för att se potentialen för en god arbetsmiljö fann hon att en hög procent av de långtidssjukskrivna i dessa organisationer hade stressrelaterade symtom p.g.a. stor konflikttäthet. om företagsledare inser värdet av att medarbetarna har full vetskap om företagets värdegrund och att företagets målsättning är väl förankrad så kan mycket energislöseri elimineras och en god arbetsmiljö förverkligas.

Läs mer om författaren Gerd Mårtensson


Titlar av Gerd Mårtensson

Chefen Sopar Allt Under Mattan-Om Mobbing Och Konflikter På Arbetsplatsen (Föreläsning)

Chefen Sopar Allt Under Mattan-Om Mobbing Och Konflikter På Arbetsplatsen (Föreläsning)

922. Gerd Mårtensson