Jan Wickenberg


Jan Wickenberg

Jan Wickenberg

Jan Wickenbergs paradgren är att skapa ökad förståelse bland medarbetare för hur organisationer faktiskt fungerar, i jämförelse med hur många hoppas att den fungerar. Jag ökar medarbetarnas förmåga att både göra ett bättre jobb och trivas bättre i organisationen. Om du tycker att en sådan förbättring skulle vara av värde för din organisation är du välkommen att kontakta mig.
Jan Wickenberg har arbetat med systemutveckling, projektledning och kvalitetsledning inom svenska industrin sedan sin examen från Chalmers 1988.

Läs mer om författaren Jan Wickenberg


Titlar av Jan Wickenberg

Det Värdefulla I Företagets Skugga

Det Värdefulla I Företagets Skugga

901. Jan Wickenberg