Jonas Liinason


Jonas Liinason

Jonas Liinason

Jonas Liinason – TILLT är en organisation som säljer nya perspektiv och kreativitet som utvecklingsmotorer för förändring. Vi tillhandahåller en rad olika program för Kreativ Personal- och Organisationsutveckling, där vi med hjälp av kreativ kompetens hjälper företag & organisationer att utvecklas.
Vi processleder samarbeten mellan konstnärer och människor i det aktiva arbetslivet och arbetar med allt ifrån korta Kreativa Kickar på halvdagsbasis till treåriga Kreativa Program – alltid med målet att få företaget eller organisationen att utvecklas genom att människorna utvecklas.

Läs mer om Jonas Liinason


Titlar av Jonas Liinason