Karin Sandin


Karin Sandin

Karin Sandin

Karin Sandin har alltid en total närvaro när hon möter och inspirerar människor att bygga sina starka varumärken för att våga förverkliga det man verkligen vill uppnå. Nyfikenhet,mod ödmjukhet och glädje i kombination med en hög ambitions nivå ger Karin en stor lyskraft. Hon låter glädjen vara styrfart i livet och bidrar till förändringar som ger resultat både för individer och företag.

Läs mer om författaren Karin Sandin


Titlar av Karin Sandin

Ditt Professionella Rykte

Ditt Professionella Rykte

955. Karin Sandin, Per Frykman

Ditt Professionella Rykte

Ditt Professionella Rykte

354. Per Frykman och Karin Sandin