Kerstin Ljungström


Kerstin Ljungström

Kerstin Ljungström

har arbetat med frågor som rör människor, arbetsliv, samarbete och utveckling sedan 1970. Hon har stor erfarenhet av uppdrag såväl inom offentlig förvaltning som i privat näringsliv. Kerstin arbetar bland annat med konflikthantering, förändringsprocesser, coach/handledning till chefer, utveckling av lednings- och arbetgrupper och balans i livet-frågor. Hon har förutom boken ”Konflikter på jobbet?” skrivit böckerna ”Samtal på jobbet” och ”Förändring som leder vidare”, samt varit medförfattare i andra böcker om arbetslivsfrågor.

Läs mer författaren Kerstin Ljungström


Titlar av Kerstin Ljungström

Konflikter På Jobbet?

Konflikter På Jobbet?

204. Kerstin Ljungström