Linus Jonkman


På arbetsmarknaden har normen länge varit att alla måste göra sig hörda och sedda. Linus Jonkman lyfter fram fördelarna med att göra motsatsen och pekar ut skillnader mellan introverta och extroverta. Han delar med sig av såväl egna som andras upplevelser och  skapar därmed en förståelse genom att låta andra ta del av vad det innebär att vara introvert, i en värld där extraversion betraktas som idealet. Linus Jonkman är författare till bland annat ”Introvert – Den tysta revolutionen”. Han är även föreläsare och flertalet föreläsningar är inspirerade av just den boken.

Linus Jonkman bor i Ängelholm med sin fru och två barn.

Av Linus Jonkman:

Introvert – Den tysta revolutionen

Själv – Kraften i egentid

Egonaut Bok 1 – Jaget och ordet

Egonaut Bok 2 – Ledarskap och kaos

Egonaut Bok 3 – Struktur, drivkraft och påfrestningar

Generationsanpassat ledarskap – från Pearl harbor till Pearl jam

Talang 2.0: Från medarbetare till superhjälte

Av Linus Jonkman i Kontentans bibliotek:

Introvert – Den tysta revolutionen

Introvert – Den tysta revolutionen (Föreläsning)


Titlar av Linus Jonkman

Introvert den tysta revolutionen

Introvert Den Tysta Revolutionen

377. Linus Jonkman

Introvert Den Tysta Revolutionen

Introvert Den Tysta Revolutionen

965. Linus Jonkman