Magnus Lundin


Magnus Lundin

Magnus Lundin

Be Kind håller ofta föreläsningar om varumärkesutveckling.

Förutom att det kan vara inspirerande, är det ett viktigt verktyg för att skapa samsyn inom till exempel en styrelse eller ledningsgrupp. För innan man ger sig in i ett varumärkesarbete är det avgörande att enas om vad man förväntar sig. Är det så att man behöver se över den grafiska profilen? Kommunikationen? Det juridiska skyddet? Kärnidén och själen?

Läs mer om Magnus Lundin


Titlar av Magnus Lundin

Morgondagens Varumärke På Ren Svenska (Föreläsning)

Morgondagens Varumärke På Ren Svenska (Föreläsning)

929. Magnus Lundin