Mattias Lundberg


Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg har under lång tid verkat aktivt för att popularisera vetenskapen och då främst psykologin. Mattias har tagit initiativ till en rad aktiviteter för att överbrygga akademins ibland svårformulerade kunskaptill en lättbegriplig och lättillgänglig form.
Psykologi kan vara lätt att förenkla, men då också lätt att missbruka. Mattias har en fantastisk förmåga att finna balansen mellan det vetenskapliga förhållningssättet och den publika tonen som kännetecknar populärvetenskapen. Han är en god representant för den moderna akademin där samverkan med näringsliv och samhälle blir allt viktigare.

Läs mer om Mattias Lundberg


Titlar av Mattias Lundberg

Den Lyckliga Pessimisten

Den Lyckliga Pessimisten

403. Jan Bylund och Mattias Lundberg

Den Lycklige Pessimisten

Den Lyckliga Pessimisten

992. Jan Bylund & Mattias Lundberg