Mikael Mattsson


Mikael Mattsson

Mikael Mattsson har sedan slutet av 80-talet arbetat med prestations- och relationsutveckling i organisationer. Idag är Mikael bl.a. strategisk partner till vd och ledningsgrupper som vill ta ett helhetsgrepp på sin organisationsutveckling. Fysisk rörelse har, i många olika former, varit den röda tråden som genomsyrat Mikaels liv, både i arbetslivet och privat. I många av uppdragen har insatserna lett till en ökad förmåga att göra bättre affärer och skapa värde. Att skapa utvecklingsplattformar har med åren blivit en specialitet. Team- och ledarutveckling på en havskappseglare, utvecklingsprogram med New York City Marathon som det magnetiska målet och träningsläger där personlig utveckling, organisationsutveckling och fysisk träning kombineras.

Läs mer om Mikael Mattsson


Titlar av Mikael Mattsson

Lusten Som Drivkraft

Lusten Som Drivkraft

975. Mikael Mattsson