Muhammad Yunus


Muhammad Yunus är i grunden ekonom och bankman. Han är även grundare av Grameen Bank och står bakom idén med mikrolån. Mikrolån kan förändra människors liv. De som lever i fattigdom rår inte för det, och utan hjälp förblir situationen densamma. Genom mikrolån kan de fattiga ta steget mot arbete och att själva kunna försörja sig. År 2006 belönades Yunus och banken med Nobels fredspris

Ännu ett steg på rätt väg är det som Yunus kallar socialt företagande.

Hans bok ”Socialt företagande” beskriver bland annat en ny sida av kapitalismen, där det viktigaste målet är att hjälpa andra istället för att själv gå med vinst. Det är detta Yunus menar med socialt företagande. Grunden är inte att driva ett företag för egen vinning, utan främst för att hjälpa andra. Sociala företag skiljer sig också åt från vanliga på två sätt: Vinst får aldrig vara det som är högst prioriterat, och de som äger företaget får inte ta ut något av den vinst det ger. Muhammad Yunus är född i Bathua, Bangladesh 1940.

 

Av Muhammad Yunus:

Building Social Business

Banker to the Poor

Creating a World without Poverty

 

Av Muhammad Yunus i Kontentans bibliotek:

Socialt företagande

 


Titlar av Muhammad Yunus

Socialt Företagande

Socialt Företagande

334. Muhammad Yunus