Peter Nisses


Peter Nisses är psykolog och ekonom samt diplomerad mentor (genom HumaNova). Även författare till boken ”Mera Mentorskap”, 2008.

Peter Nisses jobbar med inspirations- och kunskapsbaserade föreläsningar samt metodisk utbildning inom modernt professionellt mentorskap och har varit personlig mentor för mer än hundratalet adepter. Hans bakgrund som marknadschef och ledare inom industrin under ca 20 år och som konsult i frågor kring affärs-och verksamhetsutveckling å ena sidan, och personlig, individuell utveckling å andra, gör honom till en erfaren professionell mentor och ett spännande ”bollplank”  i många sammanhang, allt för att utveckla verksamhet och resultat samt människor.

Läs mer om Peter Nisses


Titlar av Peter Nisses

Mera Mentorskap

Mera Mentorskap

941. Peter Nisses