Stefan Hallberg


Stefan Hallberg

Stefan Hallberg

Verksamhetskonsult inriktad på utveckling och redesign av processer. Arbetar med den unika helhetssyn som metodverktyget System Dynamics möjliggör. En analysmetod som direkt visar var de
största möjligheterna till snabb och varaktig förändring ligger. Tag gärna kontakt för en förutsättningslös diskussion.

Läs mer om Stefan Hallberg


Titlar av Stefan Hallberg