Tomas Brytting


Tomas Brytting

Tomas Brytting har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1989, som forskare och lärare, konsult, föredragshållare och skriftställare. Hans forskning har syftat till att undersöka spänningsfältet mellan etik och ekonomi, främst på organisations- och individnivå. Hans fokus har varit frågan om vad ”moralisk kompetens” är och hur en sådan kompetens påverkas av organisationers utformning.
Aktuell forskning/projekt:
Vid sidan om arbetet med att bygga upp Institutet för Organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola, sysslar Tomas Brytting med frågan om hur korruptionprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han arbetar också med ett projekt vars syfte är att närmare precisera i vilken mening en organisation kan sägas utgöra ett självständigt moraliskt subjekt.

Läs mer om Tomas Brytting


Titlar av Tomas Brytting

Företagsetik (Föreläsning)

Företagsetik (Föreläsning)

945. Tomas Brytting

Företagsetik

Företagsetik

341. Tomas Brytting