Bibliotek

Kategori: Genomförande
Why cant we get anything done around here?

Why Cant We Get Anything Done Around Here

193. Robert E. Lefton

Blueprint To A Billion

Blueprint To A Billion

240. David G. Thomson

Personligt Ledarskap

Personligt Ledarskap (Föreläsning)

906. Christer Olsson

Praktisk Förändringsledning

Del 1 – Praktisk Förändringsledning – Hur Du Steg För Steg Skapar En Verksamhet Med Motivation Och Flexibilitet

997. Lars Lundström

Praktisk Förändringstitel

Del 2 – Praktisk Förändringsledning – Hur Du Steg För Steg Skapar En Verksamhet Med Motivation Och Flexibilitet

998. Lars Sundström

Leda Förändring

Leda Förändring

61. John P. Kotter

Game Changer

Game Changer

291. Ram Charan och A. G. Lafley

Framgångsrikt Förändringsarbete

Framgångsrikt Förändringsarbete

322. Bo Angelöw