Testa gratis!

Beslut och beteenden Av: Richard Thaler

beslut_FRONT

444

Taggar: beslutstöd, nationalekonomi, psykologi

Spellängd: 34

Kategori: Förändringsarbete, Konsumentbeteende, Ledarskap, Omvärldsförändring, Strategier


BOKEN HANDLAR OM

Hur rationella är vi egentligen? Tänk om det är så att vi undviker förluster till varje pris, även om den potentiella vinsten gör att det hade varit förnuftigt att chansa?

Tänk om vi alla är lättlurade nog att svara olika på samma fråga, beroende på hur den ställs och tänk om vi värderar pengar helt olika beroende på situationen? I princip alla ekonomiska teorier utgår från antagandet att vi människor är rationella och logiska varelser som alltid gör vad vi kan för att maximera den egna nyttan. Tänk om detta är fel? Och går det i så fall att förutsäga det oförutsägbara i människans beteende? Det forskningsområde där nationalekonomin kombineras med beteendevetenskapen har fått namnet beteendeekonomi och har blivit en växande gren inom nationalekonomin.

Beslut och beteenden ger läsaren en introduktion i ämnet. Boken kan ses som en uppföljare till Daniel Kahnemans Tänka snabbt och långsamt.