Testa gratis!

Fuckups och businessblunders Av: Ebba Hallin och Nils von Heijne

omslagsocialamedier

442

Taggar: felsteg, framgång, misstag, utveckling

Spellängd: 38

Kategori: Entreprenörskap


BOKEN HANDLAR OM

Vårt samhälle lider av en rädsla för misslyckanden. Den förenklade bilden av framgång ger oss en förvrängd världsbild. Men du är inte människa om du inte misslyckas. Nyckeln är att välkomna och acceptera dina misslyckanden och se dem som lärdomar och möjligheter att få leva ett ännu vackrare liv. Många banbrytande upptäckter är resultat av rena misstag. Även framgångsrika människors liv är kantade av fel, brister och motgångar. Fuck ups och businessblunders berättar de sanna historierna bakom flera kända människors framgångar. Förhoppningsvis kan dessa berättelser väcka tankar, inspirera och gjuta mod i dig. Att misslyckas är läskigt, men det är ofta oundvikligt och det kan vara väldigt lärorikt.