Testa gratis!

Köprevolutionen Av: Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin Sundström

Koprevolutionen_omslagxx.indd

425

Taggar: digital, försäljning, handel, näthandel

Spellängd: 33

Kategori: Försäljning, Kommunikation, Konsumentbeteende, Marknadsföring & Försäljning, Sociala medier, Trender


BOKEN HANDLAR OM

Morgondagens marknadsplats är digital. Oavsett om vi vill vara med eller inte, måste vi förhålla oss till digitaliseringen och agera på ett nytt sätt. Vi står nämligen inför en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. När köpprocessen digitaliseras, får det konsekvenser långt utanför handelns gränser.
Digitaliseringen kommer att förändra hela vårt sätt att göra affärer – från marknadsföring och varumärkespositionering till affärsmodeller och hur vi organiserar oss. Köprevolutionen hjälper dig att tänka nytt, konsumentcentrerat och digitalt.

Läs om:
Köprevolutionen börjar i soffan
Den digitaliserade köpprocessen
Gör köpprocessen enkel och rolig
Digitaliseringens konsekvenser
En helt ny marknad väntar