Testa gratis!

Kränkning, Diskriminering Eller Bara Skitprat Av: George Frick, Sofia Norberg

Kränkning, Diskriminering Eller Bara Skitprat

996

Spellängd: 29 min

Kategori: Exklusiva föreläsningar, Ledarskap, Organisationsutveckling, Personalutveckling


FÖRELÄSNINGEN HANDLAR OM

I arbetslivet upplever många chefer och skyddsombud att det är svårt att dra gränsen mellan kränkning och arbetsledning. Vågar chefen agera som en tydlig arbetsgivare eller leder det till kränkande behandling? När är det frågan om en psykologisk kränkning och en systematisk arbetsrättslig kränkning?

Vad finns det för skillnader och likheter mellan kränkning utifrån arbetsmiljölagstiftningen, och trakasserier utifrån diskrimineringslagstiftningen? Eller är det bara skitprat på arbetsplatsen?

Vill du komma i kontakt med Georg mejlar du georg.frick@longandpartners.com och vill du prata med Sofia mejlar du sofia@eq.nu