Testa gratis!

LN GRWTH Av: Sven Ohde

LN GRWTH

284

Spellängd: min

Kategori: Förändringsarbete, Organisationsutveckling, Processer, Strategier


BOKEN HANDLAR OM

Lean Growth, resurssnål tillväxt, är systematiserat sunt förnuft, något som ofta saknas i en värld där idéerna kännetecknas av sin brist på logik.