Testa gratis!

Motivationskoden Av: Tommy Lundberg

mitva

431

Spellängd: 33

Kategori: Ledarskap, Organisationsutveckling, Personalutveckling


BOKEN HANDLAR OM

Engagemang föds ur meningsfullhet. Att känna att arbetet har en mening är en grundläggande mänsklig drivkraft. Tyvärr tar få arbetsplatser vara på denna drivkraft hos medarbetarna, vilket kan betecknas som ren kapitalförstöring. Motivationskoden berättar varför vi ska gå från management till humanagement, det vill säga låta medarbetarna stå för kontrollen och ge individerna större frihet. Humanagement innebär att odla det mänskliga engagemanget. Ska du som chef få dina medarbetare att känna att de gillar vad de gör, att de kan påverka, att de har intressanta arbetsuppgifter, att de utvecklas och är en del av ett större syfte än de enskilda uppgifterna, ja, då måste du kanske ändra ledarstil. Motivationskoden är tänkt som inspiration.