Testa gratis!

Performing under pressure Av: Av Hendrie Weisinger och J.P. Pawliw-Fry

pup3

421

Spellängd: 33

Kategori:


BOKEN HANDLAR OM

Alla blir sämre när det verkligen gäller. Forskarna har undersökt hur företagsledare, jurister, musiker och idrottsstjärnor, med flera, presterar i pressade situationer och de har konstaterat att det inte finns någon som blir bättre av pressen.
Press försämrar vår förmåga att tänka rationellt, att ta bra beslut, att fokusera och att arbeta effektivt tillsammans. Den minskar också vår kreativitet.
Alla personer försämras dock inte lika mycket och vi kan alla lära oss att bli bättre på att hantera press. Med hjälp av en rad knep kan vi motverka pressens skadliga inverkan och hitta lugnet i stunden. Det finns också metoder som gör oss bättre rustade i ett längre perspektiv. Performning under pressure berättar vilka fallgroparna är och hur vi alla kan bli bättre på att prestera under press.