Testa gratis!

Statusrapporten (Föreläsning) Av: Marie Söderqvist Tralau

Statusrapporten (Föreläsning)

930

Spellängd: min

Kategori: Exklusiva föreläsningar, Inspiration, Konsumentbeteende


FÖRELÄSNINGEN HANDLAR OM

United Minds har under fler år undersökt vad som ger människor status och årligen presenterat den uppmärksammade statuslistan. Undersökningarna om människors föreställningar om status har genomförts i ett flertal länder och dessutom legat till grund för Marie Söderqvists omtalade bok Status – vägen till lycka. (Boken är sammanfattad som Kontentan nr 310)