Testa gratis!

De fyra disciplinerna för exekvering Av: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Hulting och Mark Reznik

OmslagDe fyra disciplinerna... hög

392

Spellängd: 37 min

Kategori: Förändringsarbete, Företagsledning, Genomförande, Karriär, Organisationsutveckling, Personlig effektivitet


BOKEN HANDLAR OM

I det dagliga arbetet ligger fokus oftast på det som måste göras här och nu. Den tid och den energi som skulle behövas för att verkställa strategier som kan leda till förändringar finns sällan. Det krävs därför ett nytt arbetssätt för att skapa resultat som verkligen gör skillnad.

4DX innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta, och det har hjälpt hundratals organisationer världen över att nå sina mål. Metoden kommer att bli till stor nytta för dig som känner att många goda idéer helt enkelt aldrig förverkligas eftersom det dagliga arbetet kräver allas fulla uppmärksamhet.

Läs om:
• Alla chefers stora utmaning
• 4DX – de 4 disciplinerna
• Så implementerar du 4DX
• 4DX för hela organisationen

I det dagliga arbetet ligger fokus oftast på det som måste göras här och nu. Den tid och den energi som skulle behövas för att verkställa strategier som kan leda till förändringar finns sällan. Det krävs därför ett nytt arbetssätt för att skapa resultat som verkligen gör skillnad.

The 4 Disciplines of Execution (De 4 disciplinerna för Exekvering, 4DX) är en enkel lösning som får medarbetarna att rikta sin energi mot angelägna och tydliga mål. De fyra stegen i processen skapar engagemang och ansvarstagande, vilket gör det möjligt att nå målen och förbättra resultatet.

4DX innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta, och det har hjälpt hundratals organisationer världen över att nå sina mål. Metoden kommer att bli till stor nytta för dig som känner att många goda idéer helt enkelt aldrig förverkligas eftersom det dagliga arbetet kräver allas fulla uppmärksamhet.

The 4 Disciplines of Exekution – Alla chefers stora utmaning

Många övergripande affärsmål kräver en förändring av medarbetarnas beteenden. Detta är nog den största utmaning en chef kan ställas inför, men med de fyra disciplinera för exekvering (4DX) lyckas det varje gång!

Ett stort hotell hade som övergripande mål att förbättra gästernas upplevelse av vistelsen på hotellet. Hotellet renoverades, fick ny inredning i rummen, en helt ny lobby och en ny restaurang, men omdömena nådde fortfarande inte de önskade nivåerna…

I nästa etapp såg ledningen över de anställdas samspel med gäster och chefer, skapade en strategi som byggde på nya beteenden och satte full fokus på att verkligen uppnå en förändring. Ett år senare uppnåddes de högsta betygen för gästnöjdhet i hotellets trettioåriga historia!

Oavsett om du leder ett litet arbetsteam eller ett stort företag, går det inte att nå vissa typer av resultat utan en beteendeförändring. Alla ledare kämpar därför med samma utmaning: hur förändrar man det mänskliga beteendet i grunden på ett uthålligt sätt?

The 4 Disciplines of Exekution – Den verkliga utmaningen

Oavsett om du kallar det strategi, mål eller helt enkelt ett försök till förbättring; allt du som chef gör för att föra organisationen framåt faller inom en av två kategorier. Den första kräver bara din signatur på ett papper, den andra kräver ett förändrat eller förstärkt beteende.

Den första kategorin klarar du snabbt av genom ett beslut eller godkännande. Har du bara rätt resurser och auktoritet, så blir det av. Det kan handla om en investering, en förändring i affärssystemet, nyanställningar eller en ny reklamkampanj.

Den andra kategorin är betydligt svårare. Det räcker inte med ett beslut för att genomdriva förändringen, utan du måste få dina medarbetare att göra saker annorlunda. Det kan gälla att bemöta kunder på ett nytt sätt, att få säljkåren att använda ett nytt CRM-system eller att få utvecklingsavdelningen att samarbeta med marknadsavdelningen.

Det är naturligt för en chef att utgå från att det är människorna som är problemet; det är ju trots allt de som inte gör det som behöver göras. Men det är faktiskt inte människorna som ställer till det!

Oftast är målet oklart kommunicerat vilket leder till att medarbetarna helt enkelt inte förstår det. Det gör att de inte blir engagerade, inte vet vad de ska göra och inte tar eget ansvar.

Den största fienden när det kommer till att genomföra strategier och nå nya mål är det dagliga arbetet, det vill säga den virvelvind av uppgifter som äter upp medarbetarnas tid och som krävs, bara för att hålla dörrarna öppna och kunderna nöjda. I kampen mellan det viktiga arbetet med nya mål och det ofta akuta, dagliga arbetet – virvelvinden – så vinner alltid det akuta. Det är detta som gör det så svårt att nå nya mål.

The 4 Disciplines of Execution – Lösningen heter 4DX

En lösning för att få saker gjorda och nå de viktiga affärsmålen heter 4DX – The 4 Disciplines of Execution. Även om stegen och disciplinerna i denna process är enkla, kommer de fullkomligt ändra ditt och dina medarbetares arbetssätt. Här är en snabb översikt över de fyra disciplinerna:

Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga

Ju mer du försöker göra, desto mindre får du gjort. Det är en universell princip som vi alla lever efter men ändå ofta inte tänker på. Disciplin 1 innebär därför att du väljer ett eller högst två kritiska affärsmål istället för att försöka förbättra allt på en gång.

Disciplin 2: Använd dig av de ledande måtten

Dina framsteg baseras alltid på två typer av mått: laggande och ledande. Laggande mått är de som du brukar ägna mest tid åt: omsättning, vinst, marknadsandel och kundnöjdhet. Dessa kan inte ändras i efterskott, medan ledande mått kan påverkas av medarbetarna. En av hemligheterna med att verkligen få saker gjorda är att fokusera på de ledande måtten istället för att – som de flesta chefer gör – inrikta sig på det laggande och därmed eftersläpande utfallet.

Disciplin 3: Skapa en inspirerande måltavla

Den bästa arbetsinsatsen görs av människor som är känslomässigt engagerade – och alla blir mer engagerade när deras insatser kan kopplas direkt till resultatet. Steg 3 är därför att utforma en enkel och överblickbar måltavla för medarbetarna.

Disciplin 4: Säkerställ regelbundet ansvarstagande

Eget ansvar är viktigt för att få saker att hända. För att instifta en företagskultur där eget ansvar premieras krävs regelbundna möten då medarbetarna går igenom vad de uträttat under veckan och vad som behöver göras.

Läs mer om författaren Chris McChesney