Testa gratis!

The Best Place to Work Av: Ron Friedman

The Best Place to Work

410

Spellängd: 38 min

Kategori: Motivation, Organisationsutveckling, Personalutveckling


BOKEN HANDLAR OM

Enligt Gallup känner sig så mycket som 80 procent av alla anställda i västvärlden oengagerade i sitt arbete. Det är något som företagen har all anledning att försöka göra något åt eftersom oengagerade och frustrerade medarbetare håller nere vinsten.

En bra arbetsplats måste både ta hänsyn till psykologiska faktorer genom att stimulera bland annat motivation, stolthet och glädje och respektera människans fysiska begränsningar. Faktorer som exempelvis stress försämrar radikalt vår förmåga att göra ett bra jobb.

I The best Place to Work får du lära dig hur du skapar en arbetsplats som ger de anställda förutsättningar att göra sitt bästa. Boken bygger på forskning kring vad som krävs för att vi ska trivas på jobbet, hur arbetsplatsen ska vara utformad rent fysiskt och vad vi behöver för att hålla oss motiverade och kreativa.

Läs om:
• Inredning och design spelar roll
• Lek gör dig effektivare och mer kreativ
• Vad alla dataspelstillverkare redan vet
• En kraftfull ledare gör teamet mindre produktivt

Enligt Gallup känner sig så mycket som 80 procent av alla anställda i västvärlden oengagerade i sitt arbete. Det är något som företagen har all anledning att försöka göra något åt eftersom oengagerade och frustrerade medarbetare håller nere vinsten.

En bra arbetsplats måste både ta hänsyn till psykologiska faktorer genom att stimulera bland annat motivation, stolthet och glädje och respektera människans fysiska begränsningar. Faktorer som exempelvis stress försämrar radikalt vår förmåga att göra ett bra jobb.

I The best Place to Work får du lära dig hur du skapar en arbetsplats som ger de anställda förutsättningar att göra sitt bästa. Boken bygger på forskning kring vad som krävs för att vi ska trivas på jobbet, hur arbetsplatsen ska vara utformad rent fysiskt och vad vi behöver för att hålla oss motiverade och kreativa.

Inredning och design spelar roll

Den fysiska utformningen av arbetsplatsen påverkar vårt sätt att tänka. Rätt utformning skapar trygghet och tankero. Fel utformning gör oss stressade. Vill vi veta hur kontoret ska se ut bör vi fråga våra förfäder.

av många anledningar, inte minst sticker de ut som arbetsgivare. I Googlekomplexet har de anställda tillgång till lunchrestauranger, massage, hårklippning, språkkurser och läkarvård, alltsammans gratis.

Google är inte det enda företaget som tar väl hand om sina anställda. Bastu, biljardhall, kemtvätt, finansiell rådgivning och äldrevård är några exempel på personalförmåner hos några andra arbetsgivare. Orsaken är enkel: när de anställda mår bra ökar vinsten. Glada anställda är mer produktiva, mer kreativa och ger kunderna bättre service. Risken är också mindre att de sjukskriver sig. Dessutom är de goda ambassadörer för varumärket.

De flesta företag har varken råd eller utrymme att inrätta ett wellnesscenter eller dylikt för sina anställda, men det finns mycket man kan göra som inte behöver kosta skjortan.

The Best Place to Work – Ge rum för tre förmågor

Tänk dig en hall med tre dörrar. Bakom den första finns kreativiteten, bakom den andra känner du att din uppmärksamhet skärps och bakom den tredje bor förmågan att samarbeta.

Det finns företag som valt att utforma arbetsplatsen rent fysiskt på ett liknande sätt. Studier har visat att studenter blir bättre på abstrakt tänkande i rum med högre takhöjd. Rummets dimensioner kan alltså påverka får förmåga att tänka stora tankar.

Färg är en annan faktor som påverkar våra sinnen. Rött associerar vi med stoppskyltar, alarm och blod. Det är en färg som gör oss mer alerta och uppmärksamma på detaljer, samtidigt som vi blir mer känsliga för misslyckanden.

Bakgrundsljud gör oss bättre på vissa aktiviteter, medan vi blir sämre på andra. Sorlet på ett café till exempel, gör att vi processar information på ett mer abstrakt plan, vilket också gör oss mer kreativa. Att arbeta i fullständig tystnad kan intensifiera vårt fokus, vilket är bra om uppgiften kräver precision.

Du kan hitta bakgrundsljud på sajter som Coffitivity.com. Behöver du koncentrera dig kanske så kallat vitt ljud kan vara till hjälp. Vitt ljud hittar du på simplyniose.com.

Även möbleringen påverkar. Konferensdeltagare placerade i cirkel blev mer intresserade av att involvera hela gruppen. Var stolarna istället placerade i vinklar var deltagarna mer intresserade av att uttrycka sin individualitet.

Hur kan man då bära sig åt för att de kontorsanställda ska ha både kontorslandskapets möjlighet till kontakt och den avskildhet som du har i ett eget rum? Förmågan till samarbete gynnas knappast av att de anställda isoleras i var sitt rum, men den gynnas inte heller av att vi gång på gång blir avbrutna och distraherade.

Låt grottmänniskan designa ditt kontor

Många av våra preferenser är instinktiva och förklaringen kan hämtas i den miljö där våra förfäder levde, vad som då var en trygg respektive farlig miljö. Till exempel trivs vi bäst när vi har utsikt. Hade vi utsikt över savannen kunde vi både vara på vår vakt mot faror och spana efter byten. De flesta av oss föredrar likaså att sitta med ryggen mot väggen för att inte riskera att bli anfallna bakifrån och att sitta nära ytterdörren.

Forskningen har visat att bilder på landskap aktiverar njutningscentra i våra hjärnor. Sjukhuspatienter med utsikt över naturen tillfrisknar också snabbare.

Läs mer om författaren Ron Friedman