Testa gratis!

The Values-Driven Organization Av: Richard Barrett

The Values-Driven Organization

408

Spellängd: 37 min

Kategori: Företagsledning, Hållbarhet, Kommunikation, Motivation, Organisationsutveckling, Personalutveckling


BOKEN HANDLAR OM

Kulturellt kapital är en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar däremot att leda till organisationers undergång.

The Values-Driven Organization handlar om vad som skapar en organisationskultur och hur den påverkar de anställdas engagemang och produktivitet. Texten ger också en bättre förståelse för vad din organisation kan göra för att förändra kulturen till det bättre och på så sätt få de anställda att känna en större tillfredsställelse och ett större engagemang i sitt arbete.

Det är värt arbetsinsatsen. Det ökade engagemanget kommer i sin tur att förbättra organisationens resultat.

Läs om:
• Du väljer värderingar utifrån dina behov
• Välj värderingar som delas av de anställda
• Rätt ledare ger tydligare kommunikation
• Fokusera på de anställdas behov